Den Engelske Dyrlæge

Den Engelske Dyrlæge tilbyder som den eneste i Danmark mobil henvisningskirurgi til smådyr (hund, kat, kanin osv.), hvor vi udfører avancerede operationer lokalt hos din egen dyreklinik. På den måde udføres avancerede operationer under trygge og fleksible rammer for både ejer og dyreklinik.

Vi mener nemlig, at man som ejer skal kunne have tillid til, at avancerede operationer udføres af henvisningsdyrlæger, som har erfaring og videreuddannelse inden for pågældende operationstype.

Og vi mener, at henvisende dyreklinikker skal kunne have tillid til, at de kan henvise kunder uden at bekymre sig, om kunderne flytter deres forretninger til henvisningsklinikken. Vi arbejder nemlig kun B2B (Business to Business), og har ingen private klienter

Hvad er mobil henvisnings- kirurgi?

Som ejer får du mulighed for at få udført avancerede operationer (såkaldt henvisningskirurgi) på dit kæledyr i trygge omgivelser på din egen dyreklinik!

Dyrlæger bliver mere og mere specialiserede, ligesom læger. Det tager som bekendt mange år med uddannelse og erfaring, før man bliver virkelig god til noget, og det gælder også for behandling af dyr. Dyrlæger er lidt anderledes end læger, da vi ofte dækker mange roller og specialer, der svarer til det, som både praktiserende læger og sygehusspecialister udfører, både medicinsk og kirurgisk. Man kan ikke være mester til alt inden for medicinske sygdomme, øjenlidelser, kræft og kirurgi, selvom man kan en del af alt. En dyrlæge som har specialiseret sig inden for hjertelidelser, er f.eks. ikke nødvendigvis også den bedste til at behandle sukkersyge, ligesom en intern mediciner ikke nødvendigvis har let ved at identificere en mislyd på hjertet.

Hvad er mobil henvisningskirurgi?

Som ejer får du mulighed for at få udført avancerede operationer (såkaldt henvisningskirurgi) på dit kæledyr i trygge omgivelser på din egen dyreklinik!

Dyrlæger bliver mere og mere specialiserede, ligesom læger. Det tager som bekendt mange år med uddannelse og erfaring, før man bliver virkelig god til noget, og det gælder også for behandling af dyr. Dyrlæger er lidt anderledes end læger, da vi ofte dækker mange roller og specialer, der svarer til det, som både praktiserende læger og sygehusspecialister udfører, både medicinsk og kirurgisk. Man kan ikke være mester til alt inden for medicinske sygdomme, øjenlidelser, kræft og kirurgi, selvom man kan en del af alt. En dyrlæge som har specialiseret sig inden for hjertelidelser, er f.eks. ikke nødvendigvis også den bedste til at behandle sukkersyge, ligesom en intern mediciner ikke nødvendigvis har let ved at identificere en mislyd på hjertet.

Den Engelske Dyrlæge er en mobil dyrlæge, der udfører specialiserede og avancerede operationer. Patienter, som ellers ville blive henvist til et andet dyrehospital for at få udført en avanceret operation, kan blive opereret hos deres egen dyreklinik. Rejsende kirurger er et afprøvet koncept i andre lande såsom England, men Den Engelske Dyrlæge er den første udbyder af mobil henvisningskirurgi til smådyr i Danmark.

Idéen er, at ejeren og patienten får lov til at blive i trygge omgivelser i deres egen dyreklinik, selvom klinikken ikke har udstyret eller erfaringen inden for en bestemt avanceret operation. Den Engelske Dyrlæges kirurg kommer med sit eget specialudstyr og udfører den avancerede operation. Det betyder også, at der ikke er nogen lange køreture med et sygt, ømt eller såret dyr.

Mobil henvisningskirurgi

Hvordan foregår det?

Din egen dyreklinik booker Den Engelske Dyrlæge til at komme på en bestemt dag for at undersøge og operere patienten.

Når vi kommer, tager vi alt det nødvendige udstyr, materialer og erfaring med. Bedøvelsesapparat, medicin og billeddiagnostisk udstyr låner vi dog af din dyreklinik.

Patienten bliver undersøgt, og du bliver som ejer informeret om problemstillingen, mulighederne og anbefalingerne til behandling, samt den forventede prognose og risici for komplikationer.

Efter undersøgelsen og/ eller operationen bliver både din dyreklinik og du informeret både mundtligt og skriftligt om al efterfølgende behandling og nødvendige kontrolbesøg for at sikre det bedste mulige resultat. Alle efterfølgende kontrolbesøg bliver udført af din dyreklinik, som dog altid har mulighed for at kontakte Den Engelske Dyrlæge ved behov.

Den Engelske Dyrlæge bliver betalt for vores tid og materialer af din dyreklinik, og du betaler som ejer efterfølgende direkte til dyreklinikken. På den måde bliver forløbet lettest for alle.

Bestilling kun igennem dyrlæge

Din dyreklinik kan kontakte os

info@denengelskedyrlaege.dk

+45 61 26 76 17